Hvordan arbejder vi ?

Produkter

Kvalitative
Face-to-Face interviews


Kvalitative
telefoninterviews


Kvalitative Hall Test
interviews


Kvalitative interviews
som Mail surveys og
selvudfyldelsesskemaer


Fokusgrupper

Kvalitative
dybdeinterviews


Kvalitative interviews
som e-Speed,
Internet Panel og Online interviews


Medical Research

Praktiserende læger

Speciallæger

Hospitalslæger

Sygeplejersker og specialsygeplejersker

Patienter med særlige diagnoser

Tandlæger

Dyrlæger

Consumer Insight Research

5 Eksperter/ læge specialister/ beslutningstagere i én times mini fokus gruppe

Qualitative and Test Interview Laboratory and Field

Fenestra Medical Research Experts

Fenestras kvantitative markedsanalyse ekspert


Consumer Insight Research

Consumer Insight Research
Kan jo være mange ting. Men først og fremmest betyder det, at du kommer tæt på din målgruppe hvad enten den er forbrugere eller specialister.
Consumer Insight projekter kan betyde af vores researchere følger en forbruger eller en familie, mens de foretager forbruget.
Forbrugsvalget eller forbrugeradfærden kommenteres løbende af forbrugeren selv. Forløbet optages på dvd. FENESTRA researcheren skriver en kort power point gennemgang forløbet med dvd klip der illustrerer konklusionerne.
Man kan ofte blive overrasket over forbrugerens måde at forbruge et produkt på og de begrundelser forbrugeren giver kan ændre på markedsføringen. Måske bruges produktet på en lidt anden måde end forventet?
FENESTRA gennemfører Consumer Insight projekter fra 5000 kr. excl moms for en consumer probe med 6-7 forbrugere inkl. in-home interviews.
Fynsvej 15 København 2800 Lyngby Tlf: 40 41 52 90 e-mail: mail@fenestra.dk