Hvordan arbejder vi ?

Produkter

Kvalitative
Face-to-Face interviews


Kvalitative
telefoninterviews


Kvalitative Hall Test
interviews


Kvalitative interviews
som Mail surveys og
selvudfyldelsesskemaer


Fokusgrupper

Kvalitative
dybdeinterviews


Kvalitative interviews
som e-Speed,
Internet Panel og Online interviews


Medical Research

Praktiserende læger

Speciallæger

Hospitalslæger

Sygeplejersker og specialsygeplejersker

Patienter med særlige diagnoser

Tandlæger

Dyrlæger

Consumer Insight Research

5 Eksperter/ læge specialister/ beslutningstagere i én times mini fokus gruppe

Qualitative and Test Interview Laboratory and Field

Fenestra Medical Research Experts

Fenestras kvantitative markedsanalyse ekspert


Medical Research

FENESTRA har både kompetence og erfaring indenfor Medical Research. Vi er gode til at opnå interview med de forskellige specialister og generalister på behandlings- og sundhedsområdet. Og vi gennemfører interviewene professionelt med en præsentation og tilgang som er tilpasset den konkrete målgruppe det være sig praktiserende læger, speciallæger eller sygehuslæger, herunder overlæger med en række forskellige specialer. Vi har også erfaring med de andre personalegrupper indenfor sundhedsvæsenet og blandt private behandlere.

Vi varetager med nænsomhed og kompetence interviews med alle slags patientgrupper og om alle sygdomme og lidelser og deres behandling og de mærker medicin patienterne bruger eller foretrækker.

Vore projektledere indenfor Medical Research har personlig erfaring fra praktik og forskning indenfor området (ekstern lektor på Medicin ved Københavns Universitet og erfaren sundhedsforsker bl.a. fra sektorforskningsinstitut på sundhedsområdet). Det bidrager til et godt kendskab til personer, specialer og omgangsformer i sundhedsvæsenet og blandt de øvrige behandlere.

Prisniveau: Fra kr. 20.000
Typisk: Kr. 60.000
Fynsvej 15 København 2800 Lyngby Tlf: 40 41 52 90 e-mail: mail@fenestra.dk