Hvordan arbejder vi ?

Produkter

Kvalitative
Face-to-Face interviews


Kvalitative
telefoninterviews


Kvalitative Hall Test
interviews


Kvalitative interviews
som Mail surveys og
selvudfyldelsesskemaer


Fokusgrupper

Kvalitative
dybdeinterviews


Kvalitative interviews
som e-Speed,
Internet Panel og Online interviews


Medical Research

Praktiserende læger

Speciallæger

Hospitalslæger

Sygeplejersker og specialsygeplejersker

Patienter med særlige diagnoser

Tandlæger

Dyrlæger

Consumer Insight Research

5 Eksperter/ læge specialister/ beslutningstagere i én times mini fokus gruppe

Qualitative and Test Interview Laboratory and Field

Fenestra Medical Research Experts

Fenestras kvantitative markedsanalyse ekspert


Telefoninterviews

FENESTRA's telefoninterviews gennemføres løbende med en repræsentativ stikprøve. Det kan med andre ord gå hurtigt. Har du 10, 15 eller 30 spørgsmål til den danske befolkning om torsdagen leverer vi resultaterne for 500 gennemførte telefoninterviews med en repræsentativ stikprøve af den danske befolkning på 15 år og derover om mandagen.

Repræsentativiteten er sikret ved statistisk tilfældig udvælgelse af de personer, der deltager (et såkaldt repræsentativt udsnit). Udvælgelsen foretages ved computer-udtræk af telefonnumre blandt alle telefonnumre. Udvælgelsen i husstanden efter kontakt med telefonnummeret foretages efter fødselsdagsprincippet: Der spørges efter den, der næste gang har fødselsdag og er fyldt 15 år. Der gennemføres indtil 3 genopkald til de, der ikke træffes hjemme første gang. Det sikrer opnåelse af interviews med flest muligt fra den kontaktede bruttostikprøve og dermed en højere gennemførelsesprocent. Der interviewes fordelt over de fire interviewdage i forhold til hvor mange der erfaringsmæssigt er hjemme i løbet af ugedagene: torsdag fra kl. 16-21, fredag fra kl. 15-21, lørdag kl. 10-21 og søndag kl. 10-21.

Du kan spørge om alt og vi bistår om ønsket med at formulere spørgsmålene. Vi har erfaring med at udforme spørgsmål indenfor de fleste emner.

Hvis du ønsker det, får du sammen med tabellerne helt GRATIS en gennemgang af hovedresultaterne i en analysefaglig, klar tekst, der trækker de bemærkelsesværdige konklusioner op. Det gør, at du hurtigt kan danne dig et indtryk før du går i gang med yderligere granskning af tabellerne.

Rapportering
I databehandlingen foretages som standard en matematisk vejning til de kendte fordelinger. Hvis der er tale om en befolkningsundersøgelse typisk på kriterierne køn, alder, antal personer i husstanden og geografi.

Prisniveau: Fra kr. 10.000
Typisk: Kr. 35.000
Fynsvej 15 København 2800 Lyngby Tlf: 40 41 52 90 e-mail: mail@fenestra.dk