Hvordan arbejder vi ?

Produkter

Kvalitative
Face-to-Face interviews


Kvalitative
telefoninterviews


Kvalitative Hall Test
interviews


Kvalitative interviews
som Mail surveys og
selvudfyldelsesskemaer


Fokusgrupper

Kvalitative
dybdeinterviews


Kvalitative interviews
som e-Speed,
Internet Panel og Online interviews


Medical Research

Praktiserende læger

Speciallæger

Hospitalslæger

Sygeplejersker og specialsygeplejersker

Patienter med særlige diagnoser

Tandlæger

Dyrlæger

Consumer Insight Research

5 Eksperter/ læge specialister/ beslutningstagere i én times mini fokus gruppe

Qualitative and Test Interview Laboratory and Field

Fenestra Medical Research Experts

Fenestras kvantitative markedsanalyse ekspert


Nyheder

Marts 2021

Vi sørger for, at de officielt anbefalede forholdsregler overholdes under pandemien.

Kvalitativ research online
Vi tilbyder nu al kvalitativ research online interaktivt med respondenterne. Alt efter dine ønsker bruger vi for eksempel Google MEET, videooptagelse af iPhone-interviews, ZOOM, Microsoft TEAMS, Skype eller lignende.

Online fokusgrupper
To timers online fokusgruppe. Vi rekrutterer 6 fra din målgruppe. Video optaget. Simtrans muligt. Du kan se fokus gruppen mens den foregår på din computer på dit kontor eller hjemme med mulighed for at kommentere undervejs. Meget erfaren online fokusgruppe moderator. 5-6 sider topline rapport på dansk eller engelsk af moderator.

Online IDI's / kvalitative dybde interviews
Kvalitative dybdeinterviews gennemført med personer, vi rekrutterer fra din målgruppe. Erfaren moderator. Nyttigt til både forbrugere og beslutningstagere. Topline-rapport på dansk eller engelsk af vores moderator.

P.S
Vi tilbyder stadig kvalitative IDI's og fokusgrupper ansigt face-to-face på dansk eller engelsk. Vi udfører dem ved at holde den nødvendige afstand mellem deltagerne og vores moderator på stedet det foregår og i konferencelokalet. Fokusgruppen bliver video optaget og derefter uploadet til dig. Dagsorden leveres af dig på dansk eller engelsk. 5-6 sider topline rapport af vores moderator på dansk eller engelsk.

February 2020

THEY ALL SPEAK ENGLISH !

Buy IDIs in English with Danish Top Experts, Decision Makers, Opinion leaders, Politicians, Policy makers, investors, Business Leaders, Think Tanks, Journalists, Top Government Officials, NGO Managers or Business CEOs/COOs. Audio recorded. Delivered to you.

  • 60 minutes In-Depth-Interviews (IDIs) face to face in the respondents’ offices (or nearby in a suitable facility cf a separate room in a Hotel etc) or in Fenestra’s office. Moderated by our specialist VIP interviewer, a trained Psychologist, who is a Danish native and excellent in English from having lived and worked in MR in the UK.
  • You deliver the agenda/qualitative guide in English (or any other language). You can also let our moderator make it himself from your brief.
  • You define the target group and our recruiting and moderating are included in our costs.
Our costs per English face-to-face IDI are £ 500/ € 600
  • If you want it, our moderator can write a 10 page Management Summary in English of the results.
Maj 2019

Face-to- Face kvalitative interviews (IDIs) med lægespecialister

FENESTRA gennemfører 1-2 timers IDIs med læger med alle mulige specialer, også med meget små målgrupper af speciallæger, der er specialiseret i sjældne sygdomme.

De kvalitative IDIs gennemføres typisk på lægens klinik eller kontor og vores erfarne psykolog og moderator indenfor medical research af læger og lægemidler gennemfører interviewene som en personlig kollegial dialog under fire øjne med lægen. Vores psykolog og moderator har selv har klinisk erfaring med patienter.
Moderatoren leverer analyserapport med analyse citat uddrag og konklusioner på dansk eller engelsk.
Hele interviewet dokumenteres med audio optagelse.

Marts 2019

Kvalitative interviews for investorer og investeringsfonde.

Hvorfor?
Lokale investorer og multinationale investeringsfonde ønsker første hånds viden om det, de overvejer at investere i.

Hvad?
Den service har FENESTRA erfaring i at levere ved at gennemføre et antal IDIs (kvalitative dybdeinterviews) med kunder og brugere af den virksomhed, man ønsker at købe sig ind i eller overtage. Analysen kan også suppleres med IDIs med eksperter, der kender virksomhedens markedsprofil, potentiale og konkurrence forholdene på det marked virksomheden opererer på.

Hvordan?
Vi kan udføre det som en top fortrolig undersøgelse, der ikke afslører noget for nogen andre ved at den bruger det imellem os aftalte kvalitative spørgeskema .
Vi kan levere en 10-siders management rapport med resultaterne på dansk eller engelsk evt. plus en orientering om resultaterne på et møde

November 2013

Exit polls ved kommunevalg

af Ivan Dybdal

Landsdækkende exit polls ved kommunevalg er en statistisk set umulig metode
Man vil her indse, at landsdækkende exit polls ved kommunalvalg, kun leverer indholdet til journalisternes snak. De »skærer hakkelse i døgnets rejsestald«, mens vi venter på valgresultatet.
Hvis man tror, man kan forudsige et kommunalvalgs landsresultatet vha af exit interviews på ganske få valgsteder i få kommuner, har man glemt sin teoretiske statistik – i hvert fald den del, der handler om stikprøveteori. Kun stikprøver udtaget af universer med normalfordeling*, af det man vil måle (f.eks som ved folketingsvalg), kan bruges. De er underkastet statistisk usikkerhed, men den kan beregnes.

Ikke-normalfordelte fænomener (som f.eks kommunevalg) kan man kun gætte på.

Kommunevalg foregår i adskilte universer. Ét univers for hver af de 98 kommuner. Stemmesedlen og den politiske dagsorden er unik for hver af disse kommuner.

Kilde: Offentliggjort 20/11 14:38 på 180GRADER.DK

* Normalfordelingen er en af de vigtigste sandsynlighedsfordelinger og benævnes også Gaussfordelingen. Den er symmetrisk og kan entydigt bestemmes ved observations sættets middelværdi og varians. Normalfordelingen bruges som en "model" af hvordan et stort antal statistiske elementer fordeler sig omkring deres gennemsnit. (wiki)

Juli 2013

Ungarerne: Det var bedre under kommunismen!

I første uge af juni i år gennemførte sociolog Ivan Dybdal fra opinions- og markedsanalyse firmaet FENESTRA, Danmark, en undersøgelse i Ungarn. Data blev leveret af Ipsos Observer Ungarn fra en repræsentativ stikprøve af den voksne ungarske befolkning på 1000 personer.

Spørgsmålet, der blev stillet på ungarsk, lød i dansk oversættelse:

Synes du, at det er bedre at leve i et socialistisk system, som det der var i Ungarn før 1989 eller synes du, at det nuværende system i Ungarn er bedre?

Tabel 1. Alle voksne ungarere
39 % Det socialistiske system i Ungarn før 1989 var bedre
18 % Det nuværende system i Ungarn er bedre
5 % De er lige gode
18 % De er lige dårlige
20 % Ved ikke/vil ikke svare

100 % repræsentativ stikprøve med 1000 voksne ungarere

De fleste ungarere mener, at det tidligere socialistiske system – kommunismen – er bedre og mindre end hver femte ungarer mener, at det nuværende parlamentariske demokrati er bedre.
Lige så mange – knap hver femte – mener at de to systemer er lige dårlige og hver tyvende mener, at de er lige gode. Hver femte svarer ‘ved ikke’ på spørgsmålet eller vil ikke svare på det. Ser man på de, der har taget stilling til spørgsmålet - altså minus ved ikke svarerne – ses dette.

Synes du, at det er bedre at leve i et socialistisk system, som det der var i Ungarn før 1989 eller synes du, at det nuværende system i Ungarn er bedre?

Tabel 2. De, der har taget stilling
50 % Det socialistiske system i Ungarn før 1989 var bedre
22 % Det nuværende system i Ungarn er bedre
6 % De er lige gode
22 % De er lige dårlige

100 % De, der har taget stilling til spørgsmålet

Sociolog Ivan Dybdal, der har gennemført undersøgelsen, udtaler:
”Det er bemærkelsesværdigt, at så mange ungarere mener, at det system, der var i Ungarn før jerntæppet faldt i 1989, var bedre. Resultatet betyder, at der er en udbredt utilfredshed i den ungarske befolkning, hvor flertallet synes, at det nuværende demokrati fungerer dårligt og at det har medført, at levevilkårene er blevet forringet. Det er et stort problem - også for EU - og det er også et udslag af den økonomiske krise i EU, der har medført, at også den ungarske valuta er i krise. Ungarerne hører nok til de mest skuffede af de nye EU-medlemslande?”

Om undersøgelsen:
Undersøgelsen er foretaget med personlige interviews (Face-to-Face interviews) med et struktureret spørgeskema af en repræsentativ stikprøve på 1000 personer. Data blev indsamlet på Ipsos Observer Ungarns månedlige, landsdækkende omnibus undersøgelse 1.juni - 7.juni 2013.

Undersøgelsen kan frit citeres og kommenteres med angivelse af sociolog Ivan Dybdal, FENESTRA og Ipsos Observer Ungarn som kilde.

Oktober 2011

Consumer Insight Research
Kan jo være mange ting. Men først og fremmest betyder det, at du kommer tæt på din målgruppe hvad enten den er forbrugere eller specialister.
Consumer Insight projekter kan betyde af vores researchere følger en forbruger eller en familie, mens de foretager forbruget.
Forbrugsvalget eller forbrugeradfærden kommenteres løbende af forbrugeren selv. Forløbet optages på dvd. FENESTRA researcheren skriver en kort power point gennemgang forløbet med dvd klip der illustrerer konklusionerne.
Man kan ofte blive overrasket over forbrugerens måde at forbruge et produkt på og de begrundelser forbrugeren giver kan ændre på markedsføringen. Måske bruges produktet på en lidt anden måde end forventet?
FENESTRA gennemfører Consumer Insight projekter fra 5000 kr. excl moms for en consumer probe med 6-7 forbrugere inkl. in-home interviews.

November 2010
ADVARSEL !
PROFESSIONELLE PANELDELTAGERE
Hos FENESTRA er vi meget opmærksomme på ’professionelle paneldeltagere’, som ligefrem har gjort det til en levevej at udfylde flere spørgeskemaer på Internettet om dagen. Vi vil altid sortere disse ’professionelle paneldeltagere’ fra. Vi har omfattende erfaring med korrekt rekruttering - også af specialister og beslutningstagere.

*Se et skræmmende eksempel nedenfor på hvordan et specialfirma rekrutterer e-paneldeltagere, som de stiller en indkomst på op til 370.000 kr. om året i udsigt ved at de udfylder fire spørgeskemaer om dagen – for kun 1 time og 20 minutters arbejde. Firmaet tilbyder endog at stille software til rådighed, der vil gøre det muligt at udfylde 70% af spørgeskemaerne automatisk!

FENESTRA undlader selvfølgelig at anvende sådanne ’professionelle paneldeltagere’.


Februar 2010
FENESTRA tilbyder som standard både fokusgrupper, hvor kundeovervågningen foregår i separat rum på Tv-monitor i form af en stor fladskærm, der har link til kameraet i grupperummet, hvor gruppesamtalen foregår og bliver optaget på dvd og - som noget nyt – tilbydes nu fokusgrupper, hvor kundeovervågningen foregår i separat rum, hvor fokusgruppen iagttages direkte gennem en særlig spejlrude, et såkaldt One-Way-Mirror, i et tilstødende lokale, hvor man kan se ud gennem spejlruden, men hvor deltagerne i fokusgruppen ikke kan se ind til de kunder og den FENESTRA-konsulent, der følger gruppen.

(Deltagerne i fokusgruppen bliver naturligvis ved begge former for overvågning oplyst om, at der er nogen udenfor grupperummet, der kigger på).

Når kundeovervågningen foregår i separat rum på Tv-monitor, er der højst plads til to kunder, der følger gruppen.

Når kundeovervågningen foregår via One-Way-Mirror, er der mulighed for flere og der er mulighed for simultan tolkning af gruppen på engelsk til en favorabel pris, men også til andre sprog.

Nedenfor ses FENESTRA’s nye fokusgruppe tilbud:

Fokusgrupper med Tv-monitor overvågning
8 deltagere fra målgruppen
Varighed 2 timer
Trænet moderator.
Spørgeguide leveres af kunde til FENESTRA på dansk eller engelsk.
Mulighed for kundeovervågning af gruppe på tv-monitor i separat lokale (max to kunder).
Kundeforplejning:Kaffe, vand+småkage.
Topline report på dansk eller engelsk (max 10 sider)

Prisniveau: fra kr. 25.000 (én Fokus Gruppe)
Typisk: kr. 46.500 (to Fokus Grupper)

Fokusgrupper med One-Way-Mirror overvågning
8 deltagere fra målgruppen
Varighed 2 timer
Professionel og erfaren moderator.
FENESTRA’s moderator udformer spørgeguide.
One-Way-Mirror lokale til kundeovervågning.
Kundeforplejning: sandwich, vand+kaffe og kage
Management summary og detailresultater på dansk eller engelsk på 15-20 sider
Mulighed for tilkøb af engelsk simultan tolkning til en merpris på kr. 2.000 per gruppe.

Prisniveau: fra kr. 29.000 (én Fokus Gruppe)
Typisk: kr. 54.000 (to Fokus Grupper)

Maj 2008
FENESTRA har nu indgået aftaler med erfarne Fokusgruppe moderatorer indenfor Medical Research, Consumer Research og Opinionsanalyser og Antropologiske undersøgelser. Vi har på den måde styrket vores beredskab indenfor kvalitative analyser og Consumer Insight studier.

August 2007
Ivan Dybdal er medforfatter til kronik om kvalitetsreformen bragt i Jyllandsposten mandag den 6.august 2007

Slip institutionerne fri!

Af Grethe Munk
Konsulent i Mercuri Urval A/S
Tidligere socialdirektør i Københavns Kommune

Og Ivan Dybdal
Adm.direktør i FENESTRA

Kvalitetsreformen vil det hele på én gang, men for at reformen skal lykkes, må man give institutionerne en større grad af frihed.

Kvalitetsreformen er et imponerende bureaukratisk mesterværk. Velstruktureret og nedfældet i syv notater med en indre sammenhængskraft.

Økonomiaftalerne mellem regeringen og regionerne og Kommunernes Landsforening samt trepartsforhandlingerne er indbefattet. Også den nye aftale på FTF-området glider let ind i sammenhængen. Det er godt - på en måde - at det hele er kommet med. Og et stort tillykke til regeringen med, at det hele er kommet i hus på så relativt kort tid, og med at det - med visse udgifter - er lykkedes at få LO og de øvrige organisationer med på vognen.

Det er en sejr for regeringen, at det er lykkedes at tage dette vigtige og forsømte emne op.

Selv om der har været en utrolig udvikling i den offentlige service, der er blevet meget mere brugerorienteret i de seneste årtier, er det vigtigt, at denne udvikling ikke taber momentum. Det synes nu at være sikret ved en kraftanstrengelse fra regeringen, LO og de offentlige organisationer. Man er kommet vidt omkring og måske også for vidt.

Alt på én gang
Alt og alle på det offentlige velfærdsområde er nævnt, og intet er overladt til tilfældighederne. Netop dette kan blive achilleshælen. Man vil det hele på én gang - også give mere selvbestemmelse og frihed til brugere, medarbejdere og ledere.

Men vi skal også have bruger-og medarbejderdreven innovation, akkreditering (i en lightudgave, så det ikke bliver for tungt), sammenlignelige kvalitetsmål for alle serviceområder og alle institutioner (dog må de også gerne opfinde nogen selv), tilfredshedsundersøgelser, kontraktstyring, forventningssamtaler, lederuddannelse, lederevaluering hvert tredje år og efteruddannelse i al almindelighed.

Regeringen vil overlade mere til det kommunale selvstyre via en afbureaukratisering. Til gengæld skal kommunerne overlade mere til institutionslederne via kontraktstyring. Og borgerne skal både kunne klage og indberette fejl.

Styringsreform
Når man ser på de mange midler, kontraktstyring, mål- og rammestyring, mere konkurrence og udbud til private, frit valg (for borgerne), certificeret diplomuddannelse for ledere, tværgående kvalitetsmålinger og brugerundersøgelser, kunne man blive i tvivl om, hvorvidt der ikke snarere er tale om en styringsreform end en kvalitetsreform.

Og man kunne frygte, at de mange oplysninger, som allerede fra 2008 skal placeres på diverse hjemmesider, snarere bliver et værktøj for regeringen til at kunne se kommunerne i kortene end et redskab for almindelige borgere som formentlig vil fare vild på hjemmesiderne.

Og man kunne også frygte, at regeringens forhåbninger om at anvendelsen af de nye redskaber vil lette de administrative byrder for institutionerne og frigøre flere ressourcer til det borgervendte arbejde, bliver gjort til skamme.

Pasning og opdatering af hjemmesider kræver en del administrativt knofedt, og det gør ensartede opgørelsesmetoder, sammenligninger og fortolkninger også.

En fare kunne være, at alle servicedimensioner skal vurderes hele tiden med uoverskuelige informationsmængder til følge.

Erfaringen er, at de fleste går død ved et sådant overkill, og snart mister ”kvinden på gulvet” og de fleste ledere interessen.

Lad specialisterne
Dermed sidder vi tilbage med ”dataeksperter”, embedsfolk og politikere, som diskuterer fortolkninger af, hvad tallene fortæller os uden lydhørhed i befolkningen, som synes, at de taler sort. Kunde- og markedsundersøgelser er normalt noget, som man overlader til specialister.

De, som har erfaring i at opstille målbare dimensioner og gennemføre den relevante måling på en økonomisk måde. Målinger og gennemførelse af bruger- eller markedsundersøgelser vil være alt for ressourcekrævende, hvis de producerende medarbejdere skal involveres i gennemførelsen. Servicemedarbejderne er gode til service, og specialister inden for bruger- og kundeundersøgelser er gode til deres metier. Lad hver især gøre det, som de er bedst til, som det hedder i en kendt bankreklame. Der er måske noget her, som ikke er helt på plads i reformen?

Mere frihed
Diverse undersøgelser bør som minimum lægges ud som opdrag af institutionerne, som med normalt ledelsesansvar kan gennemføre undersøgelser med ekstern assistance fra professionelle analysefolk. Disse rapporterer tilbage til institutionen, som har ansvaret for processen. Det harmonerer med størst mulig frihed til institutionerne, og det sikrer ”ejerskab” af resultaterne hos ledelse og medarbejdere - det bliver ikke noget fjernt og uforståeligt, som man har fået trukket ned over hovedet.

Dette åbnes der også op for i kvalitetsreformen. F.eks. ønsker man forskning i, hvordan forskellige organisationsformer og frihedsgrader for institutioner og medarbejdere påvirker faglig kvalitet, brugertilfredshed, medarbejdernes motivation, sygefravær m.m.

Og man ønsker større frihedsgrad for institutionerne og spydspidsafdelingerne på hospitalerne. En frihed, som forhåbentlig også vil omfatte måden, man griber kvalitetsreformens mange nye opgaver an på. Det gælder både bruger- og medarbejderdreven innovation, akkreditering, kompetenceudvikling og lederuddannelser.

København er foran
Det er op til kommunerne og regionerne, om de vil gribe den bold, som regeringen har kastet. Det afhænger af, hvordan regeringen forholder sig til to kendsgerninger.

For det første har alle store (og mange mindre) kommuner i mange år arbejdet med kvalitetsmål og nøgletal på tværs af kommuner. Og for dem er tankerne i kvalitetsreformen ikke noget nyt.

En by som København har i mange år haft en kvalitetspris og har for nylig vedtaget, at alle institutioner skal udforme kvalitetsmål. Overvejelserne om en fælles, men fleksibel ledelsesudvikling er også på trapperne.

For det andet arbejder andre nye, store kommuner for at få skabt fælles fodslag mellem en gammel større provinskommune og forhenværende mindre kommuner fra ”det gamle opland”. Det gør man bl.a. gennem udvikling af en fælles forståelse for kvalitetsmål og en fælles forståelse af krav til ledere på alle niveauer. Roskilde, Næstved og mange andre kommuner har sat turbo på.

Arbejdet i kommunerne og regionerne er i fuld gang på et topkvalificeret niveau. De vil naturligvis være med til at udvikle fælles mål og en fælles forståelse for, hvordan man håndterer den benchmarking, som regeringen er så optaget af. Og frem for alt: De vil have en afgørende indflydelse på, hvordan en fælles offentlig lederuddannelse skal skrues sammen med plads til kommuners, regioners og sektorers forskellige behov.

Hvis regeringen indkalkulerer det, når reformen skal gennemføres, bliver de gamle og nye kommuner stærke medspillere. Hvis ikke bliver de stærke modspillere og kvalitetsreformen et flop.

Ledelsen er den samme
Og nu til ledelsesvilkårene for institutionslederne. Hvad er offentlig ledelse? Det er nok en udbredt misforståelse, at der er forskel på offentlig og privat ledelse.

Hvis vi ser på større, private servicevirksomheder som f.eks. SAS og flere andre større, private servicevirksomheder, bliver det nok sværere og sværere at opretholde dette skel. Og kvalitetsreformen vil forhåbentlig bidrage til at udrydde dette kunstige skel. Når institutionsledere og topledere i det offentlige hidtil har været ledelsesmæssigt noget hæmmede på visse områder, skyldes det nok snarere en halvhjertet ledelsesmæssig uddelegering fra politisk hold. Med kvalitetsreformen tages der skridt til at ændre det.

For det første satser man på nye styringsformer, hvor politik og drift adskilles mere. Og fra 2008 skal kommunalbestyrelsen kunne indgå resultatkontrakter direkte med den enkelte institution.

Lederudvikling
For det andet skal alle offentlige institutionsledere tilbydes en fleksibel lederuddannelse, som i vid udstrækning kan indrettes efter den enkelte leders praktiske hverdag og individuelle behov.

Lederuddannelserne skal følges op af opbygning af netværk på tværs af sektorgrænser. Muligheder er der nok af. Men de skal gribes og føres ud i livet.

Nu da vi er inde på ledelse, kunne vi godt unde kommunalpolitikerne en smule mere opmærksomhed.

Hvis kvalitetsreformen skal lykkes, stiller det meget store krav til dem. Ikke alle har de nødvendige forudsætninger i bagagen fra det civile liv. Også de burde tilbydes den fornødne kompetenceudvikling. Sammen med lederudvikling af de offentlige ledere - specifikt i ledelse efter kvalitetsreformens mange målsætninger - kunne det sikre, at kvalitetsreformen blev den succes, som den tegner til at blive.

November 2006
Indlæg i Jyllandsposten side 12 fredag den 3. november 2006:

Dårlige meningsmålinger

Af Ivan Dybdal,

JEG BLIVER MERE og mere irriteret over de dårlige meningsmålinger, der refereres i de trykte og især de elektroniske medier. Det skyldes ikke resultaterne, der bliver formidlet fra diverse analyseinstitutter.

Det skyldes, at der ikke er den nødvendige varedeklaration for analysen, der beskriver, hvordan resultaterne er frembragt. Det handler om stikprøveteori. Det er ikke specielt vanskeligt at forstå. Stikprøven skal være tilfældig dvs. et tilfældigt udvalg af alle i universet. Universet er her danskere på 18 år og derover, altså vælgere. De skal have samme sandsynlighed for at blive spurgt det gælder lige meget, om metoden er telefon, internet eller post. Nogen kan man ikke få fat i, det hedder non-response mens hvor stor en andel, man får fat i, hedder svarprocent.

Tre forhold

Personligt nægter jeg at se/høre om/tage stilling til meningsmålinger, der ikke udover tallene rapporterer:

Univers: hvilken befolkningsgruppe er det, man ønsker at sige noget om og hvordan blev den kontaktet?

Stikprøve: hvordan er stikprøven af universet lavet?

Svarprocent: hvor mange blev forsøgt kontaktet, hvor mange af disse fik man kontakt med, og hvor mange svarede?

Når det gælder panelundersøgelser, herunder internetpanel-undersøgelser, hvor deltagerne i forvejen evt. for måneder eller år siden, er rekrutteret til løbende at deltage i undersøgelser og svare på spørgsmål, er ovenstående tre punkter endnu mere vigtige for kvaliteten. Der kan være langt til den tilfældige rekruttering i internet-paneler. Det er dog stadig den simple stikprøveteori, som kræves opfyldt for, at man kan sige, at resultaterne kan sige noget om vælgerne. Jeg har selv lavet internetundersøgelser i 10 år, så det er ikke, fordi jeg vil underkende metoden. Kan vi ikke bare som et minimum få de relevante oplysninger, så vi kan få glæde af de mange meningsmålinger? Rigtigt udførte meningsmålinger er et godt redskab til relevant og præcis information. Som de formidles i dag, skaber de snarere forvirring.

September 2006
FENESTRA har nu afsluttet to omfattende evalueringer af Elsparefondens kampagner for henholdsvis Hvidevarer og A-pærer 2005. Info og rapporter kan rekvireres ved henvendelse til Ivan Dybdal på tlf. 40 41 52 90

December 2005
Poul Røpke starter hos os. Vi kan nu tilbyde kvalitative analyser og Fokusgrupper udført af den førende kvalitative specialist, Poul Røpke, kvalitativ direktør i FENESTRA.

3 AIM'er
I ledelsen af FENESTRA er vi nu tre tidligere AIM'er med mange års erfaring fra Danmarks største og mest innovative analyseinstitut - mest fra før AIM fik et ordinært -sen navn.

Det er vores mål, at bringe ånden fra AIM videre med den karakteristiske vægt på:

  • Hurtighed i alle faser
  • Markedsføringsekspertise
  • Kvalitet i projektgennemførelse
  • Opfindsomhed i analysedesign og samfundsvisioner
Tilsammen repræsenterer vi tre mere end 50 års markedsanalyseerfaring og næsten lige så mange års erfaring med marketing business og ledelse fra andre brancher bl.a. Reklame, TV, Radio, Trykte Medier, Finansministeriet, Psykoterapi og NLP.

November 2005
Managing Director, Ivan Dybdal FENESTRA in top International Marketing Research Magazine:
Research World. The Magazine for Marketing Intelligence and Decision-Making/November. ESOMAR 2005 pp 24-25.
Country Profile Denmark: Big issues for a small market. By Robert Heeg …..

"The Danish industry is not without controversy. As elsewhere, the deluge of newcomers specialising in online research is regarded with suspicion by pioneers such as Ivan Dybdal, Managing Director of FENESTRA, who launched the first online survey in Denmark in 1997. If a straight probability sample of a target group is crucial, you need to say this to the client. Unfortunately some clients opt for lower Internet panel costs, accepting the deficiencies in sampling statistics, sometimes without understanding the consequences for validity."

Oktober 2005
FENESTRA flyttet fra Hellerup (Tuborg Havnevej 19) ud på Holmen på adressen Kanonbådsvej 4. Vi har fået mere plads, bedre mødefaciliteter og frem for alt meget velegnede lokaler til Fokusgrupper, som er et primært satsningsområde. Vi glæder os til at se dig herude.
Fynsvej 15 København 2800 Lyngby Tlf: 40 41 52 90 e-mail: mail@fenestra.dk